Informace o programu

Během programového období v letech 2014-2021 přispěl více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun. V roce 2023 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o nové oblasti.

Program podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Dotace se dělí na tyto skupiny:

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám standard

Oprav dům po babičce

Zdroje financování

V programovém období 2021-2030 bude v prvních letech financován z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) v Národním plánu obnovy (celkem 19 mld. Kč) a z podílu prodeje tzv. emisních povolenek.

Výše podpory

Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až 50 % celkových výdajů. V případě kombinace více opatření může podpora vyšplhat až na 60 %. Obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje získají navíc bonus 10 %.

U NZÚ Light je to až 100 % celkových výdajů.

Doporučujeme zateplení střechy pomocí stříkané měkké polyuretanové pěny  s otevřenou strukturou buněk od firmy Modern Therm s.r.o.

https://www.moderntherm.cz/